Algemeen

Kan ik me al voor de verhuur inschrijven?

De inschrijvingen zijn geopend!

 

Moet ik inschrijfkosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er is geen bemiddelingskosten/courtage.

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden?

Het inschrijfformulier is online beschikbaar zodra de inschrijving van het project is gestart.

Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten nodig. Je kunt deze documenten uploaden tijdens je inschrijving.

Wanneer kom je in aanmerking voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een woning in Haarlemsche Poort dien je te voldoen aan de inkomensnorm. Vervolgens start je je digitale inschrijving door te klikken op de button “Nu inschrijven”. Let op: één inschrijving is voldoende. Ook als je samen met een partner wilt huren. Je kunt de medehuurder later in het proces toevoegen.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de beste passende kandidaat. Bij gelijkwaardige kandidaten op een woning, heeft de kandidaat die ook een parkeerplaats wilt huren voorrang.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt het appartement voor minimaal 12 maanden. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 september aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt je huurovereenkomst op 1 november.

Zijn er nog andere kosten dan de huurprijs, bijvoorbeeld servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaal je maandelijks een voorschot servicekosten. De servicekosten bedragen €60 per maand. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken (entrees & trappen). Deze kosten worden betaald van de servicekosten.

Wat zijn de maandelijkse energiekosten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie is afhankelijk van je verbruik. Je kunt bij een leverancier een schatting van de kosten opvragen op basis van het aantal vertrekken, meters en het aantal bewoners in je woning. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstofheffing, etc. De exacte kosten kun je terugvinden op de website van de Gemeente Haarlem en Waternet.

Inkomen en toetsing

Wat zijn de huurvoorwaarden om te mogen huren?

Om in aanmerking te komen voor een Haarlemsche Poort woning toetsen wij je inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

 • Minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met de eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) van minimaal 42x de kale maandhuur. Vakantietoeslag, 13e maand en vaste bonussen mogen hierin worden meegerekend.
 • Bij twee inkomens telt het 2e inkomen voor 100% mee.

Gepensioneerde

Indien je gepensioneerd bent, dien je door middel van jaaropgaves aan te tonen, wat je bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn.

Zelfstandig ondernemer / uitzendkracht

Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden individueel geval bekeken.

Aanvullende voorwaarden

Je mag geen betalingsachterstand hebben bij je huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moet worden aangetoond door bijvoorbeeld recente salarisstroken, werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel de inkomstenbelasting van de belastingdienst.

Bij twijfel of je wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zal je individuele situatie bekeken worden en is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Je kunt hiervoor rekening houden met bijvoorbeeld een waarborgsom of bankgarantie. De hoogte van de waarborgsom wordt per individueel geval vastgesteld. Dat kan maximaal tot 3x de kale maandhuur incl. servicekosten zijn.

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. De beheerder MVGM Wonen behoudt zich het recht voor om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

Eigen vermogen

Wanneer je beschikt over eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening, dan kun je 10 procent van het eigen vermogen bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld kopie bankafschrift. 

Valsheid in geschrifte

Wanneer een aspirant huurder vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is MVGM Wonen genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (art. 225 van het Strafrecht). De aspirante huurder komt vanzelfsprekend niet meer in aanmerking voor huurwoning via MVGM Wonen.

Wat zijn de eisen voor de sociale huurwoningen tot € 710,68 per maand?

Voor appartementen met een huurprijs lager dan €711,- is een lotingssysteem van toepassing. Dit is een willekeurige loting waarbij inschrijfduur, woonduur of voorrangsregels geen rol spelen. Wel dient u te voldoen aan de inkomensvoorwaarden zoals gesteld op het inschrijfformulier. Om voor deze appartementen in aanmerking te komen dient u, na toewijzing van de woning, een huisvestingsvergunning aan te vragen. Zie onderstaande link voor meer informatie inzake deze vergunning. https://www.haarlem.nl/huisvestingsvergunning/

Wanneer is waarborgsom van toepassing?

Een waarborgsom is niet standaard (behalve bij zelfstandig ondernemers) en wordt alleen gevraagd indien:

 • Je niet voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld door verhuurder
 • Je inkomen (deels) verkrijgt uit het eigen vermogen
 • Je vanuit het buitenland komt en een credit check niet mogelijk is
 • Je hebt een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd
 • Je zit nog in je proeftijd van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Het is helaas niet toegestaan om de appartementen te huren met woningdelers. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Kunnen familieleden garant staan?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Er worden dan ook geen garantstellingen door derden (bijvoorbeeld ouders) geaccepteerd.

Welke documenten moet ik aanleveren / uploaden?

Indien er woningen beschikbaar zijn en de inschrijving is geopend, dien je de volgende documenten (digitaal via je profiel) aan te leveren van iedere (mede) huurder.

Standaard documenten:

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) conform richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Uittreksel bevolkingsregister met adres historie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand)
 • Verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring
 • Indien je woning in de verkoop staat of verkocht is:
  • Laatste jaaropgave van je hypotheekverstrekker
  • De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs en leverdatum staan (verkoop eigen woning)
  • Voorlopige koopakte
  • Hypotheekhoudersverklaring (verkrijgbaar bij de hypotheekverstrekker)
 • Echtscheidingsconvenant (indien je gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven) 

Je bent in loondienst:

 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543.
 • Kopie laatste 3 salarisstroken
 • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift

Je bent zelfstandig ondernemer:

 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar (getekend door je accountant of boekhouder)
 • Kopie laatste aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543.
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie bankpas zakelijke rekening

Je bent uitkerings-/pensioengerechtigde:

 • Kopie laatste jaaropgaven (AOW/pensioen)
 • Kopie bankafschrift laatste 3 stortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens willen we je verzoeken je BSN-nummer door te halen op je persoonlijke documenten.

Hoe scherm ik mijn ID af?

Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doe je op de volgende manier:

 • Installeer de KopieID app van de Rijksoverheid.nl. Met deze app maak je een veilige kopie van je identiteitsbewijs.

Indien je geen app kunt of wilt downloaden, kun je ook onderstaande acties ondernemen;

 • Scan je paspoort/ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
 • Streep je burgerservicenummer door in het document (onleesbaar).

Je BSN nummer komt 2 keer voor op je paspoort, ook in de strook nummers onderaan.

Gebruik je Windows, dan kun je dat makkelijk doen met een programma als Paint. Voor Mac-gebruikers is er bijvoorbeeld Paintbrush.

Knutsel je liever op papier, maak dan op een kopieerapparaat een kopie van je paspoort, schrijf de naam van het ontvangende bedrijf erop plus de datum, streep met een zwarte stift je BSN door, scan de kopie in. Dit geldt overigens ook voor de andere documenten, zoals loonstrook, inkomensverklaring, accountantsrapporten etc.

Je hebt nu een veilige kopie die je kan uploaden in je online profiel.

Wat is een verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring?

In een (schriftelijke) verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring geeft jouw vorige verhuurder of hypotheekverstrekker aan of je betalingsachterstand hebt gehad en of er andere zaken zijn die niet gewenst waren. Denk hierbij aan onderverhuur, geluidsoverlast of oneigenlijk van de woning.

Waar kan ik mijn documenten naar toesturen?

Je kunt de documenten uploaden via je eigen digitale account. Maak veilige kopieën van je documenten.

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is en vermeld de datum
 • Schrijf op de kopie “Ten behoeve van huurwoning Haarlemsche Poort”
 • Haal het BSN-nummer op documenten door (niet het paspoortnummer)

Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter zijn dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden. Indien het niet mogelijk is dan kun je de documenten in één PDF naar ons toe mailen.

Opleveringsniveau

Is er een (model)woning te bezichtigen?

Het is niet mogelijk om de woning te bezichtigen, omdat de woningen nog gebouwd moeten worden. Wij benadrukken dat je de woning accepteert en het huurcontract tekent vanaf de plattegrond. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de foto, plattegrond en advertentie.

Zodra de bouw ver gevorderd is om de woningen van binnen te bezichtigen, zullen we proberen voor de huurders een kijkdag te organiseren.

Hoe worden de muren afgewerkt?

De wanden zijn behangklaar. Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.

Let op: Bij nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

Wat voor soort vloer ligt er in de woning en wat mag ik erin leggen?

De woning wordt verwarmd middels vloerverwarming. De huurder is verplicht te kiezen voor een wijze van bedekking van de vloer die geschikt is voor dit type verwarming. Bij twijfel over het te kiezen type vloerbedekking dient de huurder altijd contact op te nemen met de beheerder.

Het is de huurder daarnaast niet toegestaan de vloer onbedekt te laten (waaronder begrepen het enkel schilderen van vloeren). De vloerbedekking dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan.

Indien de huurder harde vloerbedekking, zoals o.a. linoleum, parket, kurk, laminaat of stenen vloeren legt, is de huurder verplicht deze dusdanig aan te brengen dat deze zonder noemenswaardige kosten kan worden verwijderd. Het is uitsluitend  toegestaan harde vloerbedekking aan te brengen, indien daaronder een isolatielaag wordt toegepast die de isolatie-index voor contactgeluid (ICO) met tenminste 10 dB (volgens norm NEN-EN-ISO 717-2: 1997/A1:2006) verbetert.

Het is de huurder niet toegestaan in de vloer te spijkeren of te boren (in verband met vloerleidingen).

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?

Nee, alle woningen worden opgeleverd met een mooie, moderne badkamer en een keuken van Eigen huis. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur van ATAG. De keuken- en badkameropstelling is terug te zien in de plattegronden.

Hoe wordt de badkamer opgeleverd?

Alle appartementen en woningen worden opgeleverd met een mooie en moderne badkamer . Glazen douchewand, regendouche met losse handdouche, wastafelcombinatie spiegel met verlichting en 2 lades onder de wasbak. Ligbad en toilet indien van toepassing. De badkamer is voorzien van een wandtegel 30×60 in de kleur Mosa Scens White. De vloertegel is gemeleerd (3 verschillende kleuren lichte grijze tegels van 15×15 Mosca Scenes Grey) 1 wand is ook voorzien van deze tegels. De badkamer is voorzien van een elektrische radiator.

Hoe wordt de keuken opgeleverd?

Alle vrije sector appartementen en woningen zijn voorzien van een hoogwaardige witte keuken met inbouwapparatuur van ATAG (inductie kookplaat, afzuigkap (motorloos), combi magnetron, koel- en vrieskast en vaatwasser. De achterwand van de keuken wordt voorzien van een coating.

De sociale huurwoningen zijn voorzien van koelkast, vriezer, inductiekookplaat en recirculatiekap en een nis voor een eventuele combioven. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor de vaatwasser.

 

Heb ik een balkon of tuin?

De appartementen en woningen hebben een balkon of tuin. Dit kun je terugvinden op de plattegrond.

Zijn er parkeerplekken?

Een parkeerplek is mogelijk op het binnenterrein. De kosten voor parkeren zijn €50,- per maand en €10,- servicekosten per maand. Iedere eengezinswoning heeft 1 parkeerplaats. Voor de appartementen is het op basis van beschikbaarheid.

Er zijn geen laadpalen op het binnenterrein van de Haarlemsche Poort.

Waar parkeer ik mijn fiets?

In je eigen berging of op straat.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, in het appartementen gebouw zijn 4 liften aanwezig, verdeeld over de ingangen.

Zijn huisdieren toegestaan?

Ja, reguliere huisdieren zijn toegestaan mits ze geen overlast veroorzaken.

Waar bevindt zich de wasmachineaansluiting?

De wasmachine aansluiting bevindt zich in de berging in het appartement.
Bij de eengezinswoningen is deze op zolder.

Hoe is de verwarming van de woningen geregeld?

Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming. In de eengezinswoningen is er op elke etage vloerverwarming.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer voor vloerverwarming wordt toegepast. Je dient rekening te houden met een ondervloer van 10 dB of hoger en de vloer zwevend wordt gelegd.

Het is verboden om een gietvloer of plavuizen aan te brengen in de huurwoning.

Kan ik de indeling van het appartement of woning zelf wijzigen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Zijn er rookmelders aanwezig in de appartementen?

Ja, in elke woning is een rook(brand)melder aanwezig.

Wat voor ventilatie is er aanwezig?

De appartementen zijn voorzien van een mechanische ventilatie.

Is er een aparte berging of box bij de woning?

Ja, de meeste appartementen hebben een eigen externe berging. Sommige woningen hebben alleen een interne berging (In de woning)  De eengezinswoningen hebben een inpandige berging of een berging in de tuin.

Meer informatie

Heb je niet het antwoord op je vraag gevonden? Neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen op de contactpagina.